Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Improfin Academie

PE voor de (financiële) professional

Onder de naam Improfin Academie verzorgen we uiteenlopende open programma's voor onze doelgroep. Dat zijn overwegend financiële professionals. We vinden het belangrijk om financials dichter bij het kernbedrijf te brengen, maar ook kernbedrijf en andere staven dichter bij de financial. Daarom rekenen we ook non-financial management en bijvoorbeeld HR professionals met behoefte aan meer inzicht in bedrijfsvoering tot onze doelgroep en zijn zij welkom in onze programma's.

Onderscheidend: wat je vandaag bij ons leert, kun je morgen ook direct toepassen

We geloven in de praktijkgerichtheid van onze programma's en de praktijkervaring van onze docenten. Tijdens een cursus leren deelnemers vooral ook van elkaar en wisselen ze ook 'best practices' uit. Met de opzet van de programma's stimuleren we dat zoveel mogelijk.

Onderscheidend: we geloven in nazorg en je krijgt 'trekkingsrechten'

Tijdens een cursusdag komt er veel informatie op je af. Kennis en inzichten, ervaringen van anderen en indrukken van een cursusomgeving. Je hoofd is als het ware vol 'muntjes' gestopt die voor een deel pas later doorvallen. Dan komen er alsnog belangrijke vragen. Ook dan kun je ons je vragen nog stellen; per telefoon, mail of in een persoonlijk gesprek in Den Bosch. We noemen dat 'trekkingsrechten'.

Onderscheidend: onze cursusprogramma's gaan in principe altijd door

Een veel gehoorde klacht is dat open programma's door instituten worden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Veelal heeft dat financiële redenen. Bij ons is de enige echte reden niet een bedrijfseconomische maar een didactische ondergrens. Je leert immers het meest van anderen.

Onderscheidend: kleine deelnemersgroepen

Om veel van elkaar te kunnen leren is het belangrijk dat er ruimte is voor interactie. Onze deelnemersgroepen voor reguliere programma's zijn om die reden niet groter dan 12 voor vaardigheids- en 15 voor inhoudelijke programma's. Volop ruimte voor eigen vragen en problematiek dus.

Programma 2017


Control

Masterclass Kwaliteit & Inrichting Financiële Functie

duur: 3 dagen | investering: € 1.990,-

Samen grondig doorlichten financiële functie, roadmap voor verbeteren.

Controllership

duur: 1,5 dag | investering: € 790,-

Hoe je controllersrol te beoordelen en inhoud te geven? Dit programma is geschikt voor controllers en andere financiële professionals met behoefte aan herijking van rol en positie.

Masterclass Kwaliteit & Inrichting Financiële Functie in de Zorg

duur: 3 dagen (inclusief tussenliggende avond) | investering: € 1.750,- (BTW-vrij)

Samen grondig doorlichten financiële functie, roadmap voor verbeteren.

Masterclass Controlling in de Zorg

duur: 8 dagen en een terugkomdag (2 wekelijks) | investering: € 3.950,- (BTW-vrij)

Dit programma verschaft de inhoudelijke inzichten die helpen bij het invullen van de rol van een vooral toekomstgerichte managementadviseur in de zorg.

Herijken Financiële Functie

duur: 1 dag | investering: € 560,-

Compacte positiebepaling en praktische verbeterpunten


Treasury

Masterclass Treasury Management in de Zorg

duur: 7 dagen + terugkomsessie | investering: € 3.450,- (BTW-vrij)

Praktijkgericht opleidingsprogramma dat een stevige basis biedt voor Treasury Management en zorgorganisaties


Personal Governance

Masterclass Personal Governance voor financials in de Zorg

duur: 3 dagen | investering: € 1.990,- (BTW-vrij)

De financiële professional als empathisch en effectieve verbinder.


MC O&B besloten groep

Masterclass Ondernemer en Bedrijfsvoering (ING)

duur: 5 modules van een middag + terugkomsessie | investering: € 800,--

Deze praktijkgerichte Masterclass is op uitnodiging beschikbaar voor een groep MKB relaties van ING.