Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Improfin Academie

PE voor de (financiële) professional

Onder de naam Improfin Academie verzorgen we uiteenlopende open programma's voor onze doelgroep. Dat zijn overwegend financiële professionals. We vinden het belangrijk om financials dichter bij het kernbedrijf te brengen, maar ook kernbedrijf en andere staven dichter bij de financial. Daarom rekenen we ook non-financial management en bijvoorbeeld HR professionals met behoefte aan meer inzicht in bedrijfsvoering tot onze doelgroep en zijn zij welkom in onze programma's.

Onderscheidend: wat je vandaag bij ons leert, kun je morgen ook direct toepassen

We geloven in de praktijkgerichtheid van onze programma's en de praktijkervaring van onze docenten. Tijdens een cursus leren deelnemers vooral ook van elkaar en wisselen ze ook 'best practices' uit. Met de opzet van de programma's stimuleren we dat zoveel mogelijk.

Onderscheidend: we geloven in nazorg en je krijgt 'trekkingsrechten'

Tijdens een cursusdag komt er veel informatie op je af. Kennis en inzichten, ervaringen van anderen en indrukken van een cursusomgeving. Je hoofd is als het ware vol 'muntjes' gestopt die voor een deel pas later doorvallen. Dan komen er alsnog belangrijke vragen. Ook dan kun je ons je vragen nog stellen; per telefoon, mail of in een persoonlijk gesprek in Den Bosch. We noemen dat 'trekkingsrechten'.

Onderscheidend: onze cursusprogramma's gaan in principe altijd door

Een veel gehoorde klacht is dat open programma's door instituten worden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Veelal heeft dat financiële redenen. Bij ons is de enige echte reden niet een bedrijfseconomische maar een didactische ondergrens. Je leert immers het meest van anderen.

Onderscheidend: kleine deelnemersgroepen

Om veel van elkaar te kunnen leren is het belangrijk dat er ruimte is voor interactie. Onze deelnemersgroepen voor reguliere programma's zijn om die reden niet groter dan 12 voor vaardigheids- en 15 voor inhoudelijke programma's. Volop ruimte voor eigen vragen en problematiek dus.

Programma 2016


Control

Masterclass Project Control

duur: 12 dagen | investering: € 6.750,-

Hoe behoed je projecten voor ontsporen en mislukken?

Masterclass Financials Leading Innovation

duur: 2 dagen met tussenliggende avond | investering: € 1.350,-

Een tweedaags programma met als doel de financial meer te betrekken bij zijn rol in innovaties rondom het businessmodel.

Masterclass Controlling

duur: 16 dagen | investering: € 8.000,-

Een brede praktische ontdekkingsreis naar de pijlers van de controllersfunctie en een stevig fundament onder je rol en positie.

Herijken Financiële Functie

duur: 1 dag | investering: € 560,-

Compacte positiebepaling en praktische verbeterpunten

Masterclass Financiële Functie

duur: 3 dagen | investering: € 1.990,-

Samen grondig doorlichten financiële functie, roadmap voor verbeteren.

Masterclass Strategie & Sturing

duur: 2 dagen | investering: € 1.350,-

Over je rol bij het tot stand komen en implementeren van strategie.


Treasury

Masterclass Treasury Control

duur: 6 dagen en een terugkomsessie | investering: € 3.450,-

Brede basis in financiering, risicobeheersing en financiële logistiek!

Masterclass Treasury Accounting

duur: 1 dag | investering: € 560,-

Praktisch eendaags programma dat ingaat op de bijzondere ins- en outs van verslaggeving in een treasury omgeving.

Masterclass Creditrating voor het MKB

duur: 1 dag | investering: € 560,-

Hoe potentiële financiers kijken naar jouw kredietwaardigheid.


Personal Governance

Masterclass Onderhandelen

duur: 2 aaneengesloten dagen met tussenliggende avond | investering: € 1.350,-

De financial als vaardige onderhandelaar; een tweedaags programma voor financiële professionals die zich optimaal willen manifesteren in onderhandelingsprocessen.

Masterclass Adviseren

duur: 2 dagen | investering: € 1.190,-

De financial als vaardige adviseur; een tweedaags programma voor financiële professionals die zich willen ontwikkelen tot adviseur met impact.

Masterclass Cultuur en Verandermanagement

duur: 2 dagen | investering: € 1.190,-

De financiële professional als betrokken verander-/verbeteragent.

Controllership

duur: 1,5 dag | investering: € 790,-

Hoe je controllersrol te beoordelen en inhoud te geven? Dit programma is geschikt voor controllers en andere financiële professionals met behoefte aan herijking van rol en positie.

Masterclass Boardroom Dynamics voor Financials

duur: 1 dag | investering: € 560,-

Interactieve en praktische sessie met als doel in directiekamers meer impact te hebben en te houden.

Masterclass Personal Governance

duur: 3 dagen | investering: € 1.700,-

De financiële professional als empathisch en effectieve verbinder


General

Masterclass Leadership in Finance

duur: 14 dagdelen | investering: € 6.000,- (richtprijs)

How to lead a financial transformation? Een 7-daags programma met als doel verantwoordelijke financials te helpen met het ontwikkelen van een 'roadmap' voor de financiële transformatie binnen hun organisatie en de benodigde leiderschap skills voor een succesvolle uitvoer.


Accounting

Masterclass LEAN Six Sigma financiële processen

duur: 2 dagen + terugkomsessie | investering: € 1.350,-

Tijdens dit programma kijkt je door je eigen bril en die van collega deelnemers naar je eigen processen, maak je kennis met LEAN en Six Sigma en leer je hoe deze programma’s kunt toepassen op de financiële processen als onderdeel van hun keten.