Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Improfin Academie

PE voor de (financiële) professional

Onder de naam Improfin Academie verzorgen we uiteenlopende open programma's voor onze doelgroep. Dat zijn overwegend financiële professionals. We vinden het belangrijk om financials dichter bij het kernbedrijf te brengen, maar ook kernbedrijf en andere staven dichter bij de financial. Daarom rekenen we ook non-financial management en bijvoorbeeld HR professionals met behoefte aan meer inzicht in bedrijfsvoering tot onze doelgroep en zijn zij welkom in onze programma's.

Onderscheidend: wat je vandaag bij ons leert, kun je morgen ook direct toepassen

We geloven in de praktijkgerichtheid van onze programma's en de praktijkervaring van onze docenten. Tijdens een cursus leren deelnemers vooral ook van elkaar en wisselen ze ook 'best practices' uit. Met de opzet van de programma's stimuleren we dat zoveel mogelijk.

Onderscheidend: we geloven in nazorg en je krijgt 'trekkingsrechten'

Tijdens een cursusdag komt er veel informatie op je af. Kennis en inzichten, ervaringen van anderen en indrukken van een cursusomgeving. Je hoofd is als het ware vol 'muntjes' gestopt die voor een deel pas later doorvallen. Dan komen er alsnog belangrijke vragen. Ook dan kun je ons je vragen nog stellen; per telefoon, mail of in een persoonlijk gesprek op een nader af te stemmen locatie. We noemen dat 'trekkingsrechten'.

Onderscheidend: onze cursusprogramma's gaan in principe altijd door

Een veel gehoorde klacht is dat open programma's door instituten worden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Veelal heeft dat financiële redenen. Bij ons is de enige echte reden niet een bedrijfseconomische maar een didactische ondergrens. Je leert immers het meest van anderen.

Onderscheidend: kleine deelnemersgroepen

Om veel van elkaar te kunnen leren is het belangrijk dat er ruimte is voor interactie. Onze deelnemersgroepen voor reguliere programma's zijn om die reden niet groter dan 12 voor vaardigheids- en 15 voor inhoudelijke programma's. Volop ruimte voor eigen vragen en problematiek dus.

Actueel Programma


Control

Controller & Big Data Science

duur: 2 afzonderlijke dagen | investering: € 1.295 ex btw -/- in company korting

Een praktisch basisprogramma dat je wegwijs maakt in de kansen en bedreigingen die big data bieden.

Praktijkleergang Project Control

duur: 6 dagen | investering: € 3.950,--

Basisvorming voor een adequate beheersing van projecten

Ontwikkelprogramma Finance Business Partner

duur: 11 dagen | investering: € 6.000

Een compacte ontwikkelreis die Finance Business Partners helpt met het realiseren van 'future driven' impact.

Praktijkleergang Interne Beheersing & Proces Control

duur: 7 dagen | investering: € 3.950,-- exclusief btw

Een compact programma dat de basis legt voor procesbeheersing

HR Control: Grip op de 'mensfactor' van organisaties

duur: Twee aaneengesloten dagen inclusief tussenliggende avond | investering: € 1.450,-- leden NBA/ 1.550,-- niet leden

De factor 'mens' is voor veel organisaties een kritische succesfactor en de actualiteit illustreert dat dagelijks. Hou houdt je groep op die succesfactor en trek je tijdig an de bel als die succesfactor in het geding komt.

Controlling voor Accountants

duur: Een blok van drie aaneengesloten dagen en een blok van twee aaneengesloten dagen, gevolgd door een terugkomsessie enkele maanden na afloop. | investering: € 3.750,--

Compact hands-on programma dat RA's en AA's maar ook andere financiële professionals een stevige basis in controlling biedt. Het programma is met name geschikt voor Openbaar Accountants die zich breder als adviseur voor hun klanten willen profileren of als Accountant in Business een CFO of Controllersrol buiten de accountancy praktijk gaan vervullen of al zijn overgestapt.

Levensloopwerk; Hoe duurzaam is je eigen inzetbaarheid?

duur: 1 dag eventueel gevolgd door een terugkomsessie | investering: € 750,-

Praktische oriëntatie op loopbaankeuzes.

De financiele professional als Change-agent; meer inzicht in en grip op veranderprocessen

duur: 1 dag | investering: € 650,--

De wereld verandert snel en verandering is nodig om bij te blijven. Het vermogen om te veranderen is op alle niveaus in de organisatie een strategische competentie. Voor de financiële functie binnen organisaties is dit in twee opzichten het geval.

Financiële Functie 2.0; How to change

duur: 2 dagen | investering: € 1.495,-- voor NBA eden

Tweedaags programma over de toekomstvaste Financiële Functie.

Planning & Control 2.0; Value Based Controlling

duur: 2 dagen | investering: € 1.495,- voor NBA leden

2 daags programma over het herontwerpen van Planning & Control


Risk


HRM

Ontwikkkelprogramma People Business Partner

duur: Inclusief kick-off en kick-out bijeenkomsten 10 dagen | investering: € 5.000,-- ex btw

Een compacte ontwikkelreis die HR/People Business Partners helpt met het realiseren van 'future driven' impact.


Personal Governance

Masterclass Personal Governance voor financials

duur: Twee aaneengesloten dagen met tussenliggende avond | investering: € 1.750,--

De financiële professional als empathische, effectieve verbinder en geaccepteerde boodschapper


General

Organisatie & Duurzaamheid

duur: 1 dag voorafgegaan door voorbereiding | investering: € 695,-- per dlnr -/- ic korting

Uiteraard is duurzaamheid meer dan voldoen aan wet- en regelgeving en keurig rapporteren. Het gaat over het handelen van organisaties en de keuzes die ze maken in de omgang met uiteenlopende hulpbronnen en stakeholders. Daarbij is een gezamenlijk referentiekader en verbinding binnen de organisatie van groot belang.

Manager, financiën en bedrijfsvoering

duur: 2 dagen + avond | investering: € 1250,-

Van een moderne manager wordt veel verwacht. Naast de eigen vakinhoudelijke verantwoordelijkheid komt er ook een aantal bedrijfvoeringsaspecten om de hoek. Hoewel er veelal stafafdelingen ter ondersteuning beschikbaar zijn is een manager degene die de integrale verantwoordelijkheid draagt en besluiten moet nemen.


Accounting


Accountantskantoor 2.0

Het accountantskantoor van de toekomst; hoe word je dat?

duur: Een dag | investering: € 845,--

Praktische en verkennende workshop

Ontwikkelprogramma Accountant Business Partner

duur: 8 dagen | investering: € 5.900

Een praktisch en hands-on programma dat accountants helpt met de stap naar waardecreatie voor hun klanten

Accountantskantoor 2.0: Visie, strategie, planning & control

duur: Twee aaneengesloten cursusdagen | investering: € 1390

Compact programma over het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van strategische keuzes

Accountantskantoor 2.0: Cultuur en verandermanagement

duur: Een cursusdag | investering: € 695

Compact programma dat inzicht verschaft in hoe je effectief verandert