Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Improfin Academie

PE voor de (financiële) professional

Onder de naam Improfin Academie verzorgen we uiteenlopende open programma's voor onze doelgroep. Dat zijn overwegend financiële professionals. We vinden het belangrijk om financials dichter bij het kernbedrijf te brengen, maar ook kernbedrijf en andere staven dichter bij de financial. Daarom rekenen we ook non-financial management en bijvoorbeeld HR professionals met behoefte aan meer inzicht in bedrijfsvoering tot onze doelgroep en zijn zij welkom in onze programma's.

Onderscheidend: wat je vandaag bij ons leert, kun je morgen ook direct toepassen

We geloven in de praktijkgerichtheid van onze programma's en de praktijkervaring van onze docenten. Tijdens een cursus leren deelnemers vooral ook van elkaar en wisselen ze ook 'best practices' uit. Met de opzet van de programma's stimuleren we dat zoveel mogelijk.

Onderscheidend: we geloven in nazorg en je krijgt 'trekkingsrechten'

Tijdens een cursusdag komt er veel informatie op je af. Kennis en inzichten, ervaringen van anderen en indrukken van een cursusomgeving. Je hoofd is als het ware vol 'muntjes' gestopt die voor een deel pas later doorvallen. Dan komen er alsnog belangrijke vragen. Ook dan kun je ons je vragen nog stellen; per telefoon, mail of in een persoonlijk gesprek op een nader af te stemmen locatie. We noemen dat 'trekkingsrechten'.

Onderscheidend: onze cursusprogramma's gaan in principe altijd door

Een veel gehoorde klacht is dat open programma's door instituten worden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Veelal heeft dat financiële redenen. Bij ons is de enige echte reden niet een bedrijfseconomische maar een didactische ondergrens. Je leert immers het meest van anderen.

Onderscheidend: kleine deelnemersgroepen

Om veel van elkaar te kunnen leren is het belangrijk dat er ruimte is voor interactie. Onze deelnemersgroepen voor reguliere programma's zijn om die reden niet groter dan 12 voor vaardigheids- en 15 voor inhoudelijke programma's. Volop ruimte voor eigen vragen en problematiek dus.

Actueel Programma


Control

Controlling voor Accountants

duur: Een blok van drie aaneengesloten dagen en een blok van twee aaneengesloten dagen, gevolgd door een terugkomsessie enkele maanden na afloop. | investering: € 3.500,-- voor NBA leden

Compact hands-on programma dat RA's en AA's maar ook andere financiële professionals een stevige basis in controlling biedt. Het programma is met name geschikt voor Openbaar Accountants die als Accountant in Business een CFO of Controllersrol buiten de accountancy praktijk gaan vervullen of recent zijn overgestapt.

Levensloopwerk; Hoe duurzaam is je eigen inzetbaarheid?

duur: 1 dag eventueel gevolgd door een terugkomsessie | investering: € 750,-

Praktische oriëntatie op loopbaankeuzes.

Controller & Change; meer inzicht in en grip op veranderprocessen

duur: 1 dag | investering: € 525,-

De wereld verandert snel en verandering is nodig om bij te blijven. Het vermogen om te veranderen is op alle niveaus in de organisatie een strategische competentie. Voor de financiële functie binnen organisaties is dit in twee opzichten het geval.

Financiële Functie 2.0; Effectiviteit en efficiency in perspectief

duur: 2 dagen met tussenliggende avond | investering: € 1.350,--

Tweedaags programma over de toekomstvaste Financiële Functie.

Planning & Control 2.0; Value Based Controlling

duur: 2 aaneengesloten dagen | investering: € 1.200,- voor NBA leden/ 1.300,-- voor niet leden

2 daags programma over het herontwerpen van Planning & Control


Personal Governance


General

Manager, financiën en bedrijfsvoering

duur: 2 dagen + avond | investering: € 1250,-

Van een moderne manager wordt veel verwacht. Naast de eigen vakinhoudelijke verantwoordelijkheid komt er ook een aantal bedrijfvoeringsaspecten om de hoek. Hoewel er veelal stafafdelingen ter ondersteuning beschikbaar zijn is een manager degene die de integrale verantwoordelijkheid draagt en besluiten moet nemen.


Accounting