Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Praktijkleergang Interne Beheersing & Proces Control

Achtergronden

De leiding van een organisatie is voor het realiseren van de haar gestelde doelen afhankelijk van de kwaliteit van de inrichting van de eigen organisatie en de mate waarin die inrichting vervolgens in de praktijk haar vruchten afwerpt. Tegelijkertijd werken uiteenlopende krachten van binnen en buiten de organisatie in op richting, inrichting en uitvoering. Om management control te hebben en te houden is het van belang dat de eigen organisatie ‘in control’ is. Dat wil zeggen dat de organisatie qua gedrag in hoge mate betrouwbaar en voorspelbaar is en effectief en efficiënt kan worden ‘bestuurd' in alle lagen van die organisatie.

Interne beheersing & proces control zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Zij borgen effectiviteit en efficiency, signaleren afbreukrisico’s, monitoren met proceseigenaren procesverloop en initiëren pro-actief verbeteringen. 

Om organisaties en functiehouders praktisch op weg te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van interne beheersing en proces control is deze praktijkleergang ontwikkeld.

Doelstelling

Door deelname aan dit programma realiseer je navolgende leerdoelen:

Bekend zijn met de basisbegrippen van AO/IB/BIV en het kunnen toepassen in praktijksituaties binnen je eigen organisatie;

Het kunnen signaleren, benoemen en analyseren van proces- en andere risico’s binnen de interne beheersing;

Het effectief kunnen ontwerpen, implementeren en beoordelen van een adequaat systeem van interne beheersing dat aansluit bij de organisatiestructuur, processen en procesbeheersing van de organisatie;

Het kunnen ontwerpen, implementeren en beoordelen van een systeem van interne beheersing dat bijdraagt aan de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering, de betrouwbaarheid van informatie en de naleving van relevante wet- en regelgeving (compliance);

Het verkrijgen van inzicht in de risico’s van relevante IT-toepassingen en het kunnen ontwerpen en implementeren van een adequaat IT-control systeem dat waarborgen biedt voor juistheid, volledigheid, tijdigheid en veiligheid van verwerkte en te verwerken data zover van betekenis voor de betrouwbaarheid van de interne beheersing en voor de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering;.

Het met succes vertalen van theoretische kennis en praktijkbevindingen naar rapportages en adviezen met impact. 

Doelgroep

Proces controllers en internal auditors met behoefte aan een stevige basis alsmede belangstellenden van stafafdeling gen als Finance & Control, CT, HRM en Inkoop.

Programma

Kick-off (0,5 dag)

  • - Introductie van het programma en kennismaken - Doelen van de ‘first line of defense’ - Indrukken van de interne beheersing ‘as is’ - Leerdoelen en programma-opzet - Werkwijze en planning

Module 1: Beroepsvaardigheden (2,5 dag)

  • - Gespreks- en interviewtechnieken - Omgaan met bezwaren en weerstand - Beinvloeden en netwerken - Ethiek en integriteit Het programma start met beroepsvaardigheden die de deelnemers toerusten voor voorbereiding op en toepassing van inzichten uit opvolgende modules.

Module 2: Tour d’horizon AO/IB/BIV (1 dag)

  • - Moderne principes van AO/IB/BIV - Hoe management control de AO/IB omgeving beïnvloedt en vice versa - Hoe processen duurzaam te beschrijven, te onderhouden en te optimaliseren - ‘First impression’ interne beheersing eigen organisatie

Module 3: Proceslandschap en procesbeschrijvingen 1 dag

  • - Richten, inrichten en verrichten - Procesbetrokkenen, -eigenaarschap en -verantwoordelijkheid/RACI - KAD-model als kapstok voor procesanalyse, breder dan betrouwbaarheid - Duivelselastiek en daarmee samenhangende keuzes voor procesoptimalisatie

Module 4: Digitale invloeden 1 dag

  • - Trends in digitalisering, datamanagement en de impact op de processen - RPA en STP - ICT-projecten en de projectrisico’s - Aanvullende waarborgen voor EDP (veiligheid, authenticiteit) - Integratie en interactie van processen en IT-applicaties

Module 5: Het ontwerpen van key controls en rapportages 1 dag

  • - Hard & soft controls / Simons / COSO - Cultuur en cultuur beinvloeden - Key control variabelen - Risico-assessment en audit programma - Rapporteren met impact

Kick-out

  • Evaluatieve en inhoudelijke terugkomsessie een maand na de laatste module. Deelnemers presenteren hun bevindingen en plan van aanpak ter verbetering.

Werkwijze

Het programma kent een ‘action learning’ karakter. De deelnemer bereidt zich aan de hand van een voorbereidingsvraag voor op de betreffende module. Tijdens de sessie schetst en duidt de inleider de theoretische achtergronden van het onderwerp waarna de deelnemer inzichten onder begeleiding toepast op de eigen werkomgeving. Wat een deelnemer op de ene dag leert is daardoor op de volgende dag meteen praktisch bruikbaar. 

Vanuit het programma en de betreffende module wordt gewerkt met een toepassingsopdracht die betrekking heeft op de eigen werkomgeving. Het resultaat wordt door de deelnemer bijgehouden in een programmaportfolio. De verschillende toepassingsopdrachten vormen tezamen de inhoud van een ‘verbeter- en ontwikkelplan’ voor de eigen werkomgeving en de presentatie tijdens de kick-out

In aanvulling op het action learning karakter is er de optie om de werkwijze uit te breiden met tussentijdse individuele begeleidingssessies waarin de docenten feedback geven. 

Docenten

Het programma zal in wisselende samenstelling en afhankelijk van beschikbaarheid worden verzorgd door:

-        Drs. Peter Noordam, senior organisatie-adviseur en coach met specialisatie op     interne beheersing en ICT;

-        Drs. Jan de Kroon, senior organisatie-adviseur en financieel bedrijfskundige met specialisatie op organisatie-ontwikkeling in het bedrijfsvoeringsdomein;

-        Ing. Peter Herfkens MQTM, senior organisatie-adviseur/trainer/coach en zeer ervaren op het terrein van persoonlijke effectiviteit

-        Marinus de Pooter RA CIA, senior organisatie-adviseur/trainer en specialist Governance, risk & compliance 


Schrijf u in!

Inschrijven voor Praktijkleergang Interne Beheersing & Proces Control


Cursusgegevens

Persoonsgegevens

U bent vergeten uw naam in te vullen.
U bent vergeten uw voorletters in te vullen.U bent vergeten uw adres in te vullen.
U bent vergeten uw postcode in te vullen.
U bent vergeten uw woonplaats in te vullen.
U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen
U bent vergeten een geldig emailadres in te vullen

Uw inschrijving is met succes verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

×

Er is helaas iets verkeerd gegaan, probeert u het later opnieuw.

×