Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Ontwikkkelprogramma People Business Partner

Achtergronden

Waarom dit ontwikkelprogramma

Je bent HR-adviseur of HR-manager en je merkt dat je wat worstelt met je rol. Gevangen in de operationele ‘waan van de dag’ ben je vooral bezig met een ‘hygiëne’ van ziekteverzuim, inzetbaarheid en beschikbaarheid van mensen. Je hebt het gevoel dat je veelal achter de feiten aanloopt en meer reageert dan anticipeert op relevante omstandigheden. 

Je hebt in toenemende mate het idee dat je voor je onderneming of instelling eigenlijk te weinig van ‘toegevoegde waarde’ bent. Niet in de laatste plaats omdat je te weinig in positie bent om de toegevoegde waarde te ontsluiten en met de business te ontwikkelen. Je wordt vooral gezien als ‘van HR’, een kostenpost, en hebt al snel het imago van een ‘denker in actuele problemen’ terwijl je wel die ‘denker in mogelijkheden’ wil zijn. 

Wees gerust, je bent daarin niet alleen. Wij zien het als betrokken buitenstaanders in vrijwel ieder organisatie. We weten waar het vandaan komt en we weten ook hoe we het kunnen veranderen. Graag reiken we je met dit programma de hand, zodat we jou, samen met anderen kunnen helpen bij het zetten van de noodzakelijke stappen om de meerwaarde die je hebt voor de organisatie zichtbaar te vergroten.  

Doelstelling

Hoe willen we dat organiseren

Dat begint wat ons betreft met het schenken van klare wijn. Dat betekent dat we met het programma vooral benadrukken wat je binnen de organisatie wil zijn: een people business partner en niet wat je bent; HR-adviseur of -manager. Als vertrekpunt kiezen we dan ook voor een krachtige duiding van je profiel. 

Als People Business Partner houd je je toekomstgericht bezig met 

‘al hetgeen tot het personele enige betrekking heeft’ 

In die rol ben je een mens-bedrijfskundige adviseur van het management en vertaal je interne en externe omstandigheden op de korte, middellange en lange termijn naar kansen, bedreigingen, scenario’s en management-keuzes. Maar ook ben je vanuit je rol een scharnier naar de operatie en andere medewerkersprocessen. 

Uiteraard stelt die rol eisen aan je ‘weten, kunnen en zijn’. Naast een bedrijfskundige inhoudelijke basis vraagt het ook om een bijzondere set vaardigheden en persoonskenmerken. Natuurlijk ben je betrokken, empathisch en nieuwsgierig naar mensen. Maar hier gaat het ook over competenties als analytisch en accuraat, nieuwsgierigheid naar omliggende processen/raakvlakken en conceptueel vermogen. Waar in de traditionele rol rust, harmonie en samenhang belangrijk zijn, gaat het hier ook om wendbaar zijn, aanpassingsvermogen en veranderen. 

Natuurlijk is het van belang om de stappen op het ontwikkelpad adequaat en met succes te zetten. Ook hier geldt immers dat je maar één kans krijgt voor een eerste indruk. 

Om dat te laten slagen helpen we je met het zetten van je persoonlijke ‘stip aan de horizon’, bepalen we met jou waar je nu staat en stippelen we een route uit. Onderweg doe je waardevolle inzichten op en oefen je met praktijksituaties zodat je die inzichten ook met succes kunt vertalen naar de rol in je werkomgeving. We begeleiden je daarbij, zijn stimulator, katalysator en waar nodig een stok achter de deur.   

Doelgroep

Behoor je tot de doelgroep voor het programma?

Dit programma is vooral bedoeld voor ‘people’ professionals die nu overwegend ‘personeel’ actief zijn. Je hebt de ambitie je breder te ontwikkelen tot een mens-bedrijfskundige gesprekspartner met impact. 

Heb je voldoende basis om met succes mee te doen?

Het programma is compact van opzet omdat we ervan uitgaan dat je al tenminste over een relevante hbo-opleiding beschikt. Omdat het van belang is dat je verworven inzichten ook meteen kunt toepassen is het van belang dat je een actieve rol hebt als HR-professional.  

Programma

  • Zie hieronder voor een outline van programma en opzet. De volgorde van het programma kan variëren.
  • Het programma is vanaf zes deelnemers beschikbaar voor organisaties die een in company ontwikkelreis willen maken.

Werkwijze

De reis die we samen met een aantal ‘reisgenoten’ gaan maken voert ons, na een gezamenlijke kick-off, langs een achttal trainingsdagen; vier op inhoud (weten en kunnen) en vier op persoonlijke vaardigheden (kunnen en zijn). We sluiten weer af met een kick-out. 

De modules die we in die trainingsdagen behandelen zijn de basis, maar het échte leren gebeurt in jouw praktijk: toepassen, aanpassen, feedback vragen en krijgen, ervaren. Omdat we niet geloven in theoretische modellen die universeel toepasbaar zijn, maar in recepten die naar ieders persoonlijke situatie kunnen worden aangepast en daarmee ook evolueren.

Per module bereid je je daarom met een praktische voorbereidingsopdracht voor op de inhoud en het karakter van de bijeenkomst. Na afloop is er telkens een toepassingsopdracht die je uitdaagt de verworven inzichten te vertalen naar je eigen werksituatie en omgeving. Wat je leert kun je immers meteen toepassen. Action learning dus. Die tien opdrachten vormen samen de basis van het reisverslag dat je bij de kick-out presenteert aan de groep deelnemers. Zij helpen je bij de eventuele punten op de ‘i’. 

In schema

Gedurende de sessies maar ook tussen de modules krijg je ondersteuning van je begeleider, het gaat immers vooral om het kunnen toepassen van het geleerde in je werkomgeving. Afhankelijk van je eigen behoefte staat deze begeleider ook in contact met een interne sponsor uit die eigen werkomgeving zodat in co-productie je stappen meteen effectief zijn.

De begeleiding houdt niet op bij de Kick-out; we helpen je ook op gang met intervisie na afloop en zijn nooit verder dan een telefoontje van je vandaan. 

Kick-off

We starten met een introductie en een uitgebreide kennismaking waarin deelnemers hun persoonlijke leerdoelen en achtergrond delen. We gaan in op belangrijke trends in het vakgebied en wat die voor je rol betekenen en leggen uit hoe de ontwikkelreis is vormgegeven en wat je mag verwachten.

Module 1: Persoonlijk leiderschap

In deze module hebben we aandacht voor wie je bent, waar je staat en wat je kan als persoon. We kijken naar wat dit betekent voor jouw rol als people business partner. We leren je hoe je optimaal communiceert met je omgeving en een geaccepteerde boodschapper wordt.

Module 2: Business partner branding

In deze module gaan we in op jouw rol als people business partner in de organisatie, hoe ziet deze eruit, hoe pak je deze rol en zet je jezelf neer in de organisatie. We werken aan je adviesvaardigheden en leren je beïnvloeden en omgaan met weerstand en conflicterende belangen. 

Module 3: Strategie & People strategie

In deze module gaan we dieper in op de strategie en sturing van de organisatie. Hoe sorteer je voor op ontwikkelingen in de omgeving en benut je het huidige kapitaal in de organisatie. Hoe geef je sturing aan de organisatie, het management en de mensen en hoe signaleer en mitigeer je tijdig de risico’s die opdoemen.

Module 4: Organisatiepsychologie en -sociologie; het gedrag van organisaties

In deze module gaan we vooral aan de slag met het gedrag van de organisatie als samenwerkingsverband. Wat is cultuur, hoe ga je daar mee om en hoe kun je interveniëren in die cultuur. Hoe ga je om met afwijkend groepsgedrag en hoe zorg je voor een veilige en inclusieve cultuur. Hoe ga je om met verschillende generaties op de werkvloer. 

Module 5: Organisatiepsychologie en -sociologie; het gedrag van individuen

Binnen een organisatie werken individuen met elkaar samen in teams, structuren en processen. Ieder vanuit eigen drijfveren en verwachtingen naar anderen. Hoe krijg je de juiste medewerker op de juiste plaats en hoe stimuleer je hem of haar er het maximale uit te halen. Hoe ga je om met disfunctioneren, negatief individueel gedrag en hoe borg je dat ieders neus dezelfde kant op staat.  

Module 6: Organisatiepsychologie en -sociologie; 'veranderagentschap'

Als People Business Partner ben je bezig met de dynamiek, de wendbaarheid en de weerbaarheid van de organisatie. Je initieert vanuit je rol veranderingen en verbeteringen en monitort verandering. Reorganisatie is niet alleen maar denkbeeldig en we gaan in op randvoorwaarden en succesfactoren. 

Module 7: Effectief leiderschap en People analytics

Deze module bestaat uit twee delen. Een deel deel gaat in op hoe je leidinggevenden optimaal ondersteunt in de omgang met medewerkers en hoe je als een katalysator en op basis van signalen uit de organisaties feedback aan leidinggevenden geeft.

Het tweede deel gaat in op People Analytics; hoe verzamel en analyseer je relevante data in samenhang en voorspel je trends. We leren je hoe je tot een People dashboard komt en hoe je vinger aan de pols houdt.  

Module 8: Bedrijfskundige thema's

In deze module gaan we in op de verschillende bedrijfskundige thema’s die belangrijk zijn voor het goed uitvoeren van de people business partner rol. Je leert onder meer hoe personele keuzes het ‘huishoudboekje’ beïnvloeden en wat de impact van robotisering en automatisering is op de personele bezetting. 

Kick-out

Met deze sessie sluiten we de eerste fase van het programma af. Tijdens deze sessie presenteer je je persoonlijke reisverslag aan collega deelnemers en belangstellende sponsoren. We geven je tips om als groep met succes de intervisie in fase 2 handen en voeten te geven en we maken afspraken voor de eerste sessies die we vanuit het programma nog begeleiden.

 

Schrijf u in!

Inschrijven voor Ontwikkkelprogramma People Business Partner


Cursusgegevens

Persoonsgegevens

U bent vergeten uw naam in te vullen.
U bent vergeten uw voorletters in te vullen.U bent vergeten uw adres in te vullen.
U bent vergeten uw postcode in te vullen.
U bent vergeten uw woonplaats in te vullen.
U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen
U bent vergeten een geldig emailadres in te vullen

Uw inschrijving is met succes verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

×

Er is helaas iets verkeerd gegaan, probeert u het later opnieuw.

×