Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Controlling voor Accountants

Achtergronden

Als openbaar accountant overweeg je de overstap naar een financiële rol in een organisatie buiten de accountancy, je hebt die stap recent al gemaakt of je wil je ontwikkelen tot een bredere financial vanuit je rol als accountant. Het is van belang dat je een solide basis hebt onder je huidig en toekomstig functioneren.

Deze masterclass Controlling voor accountants bied je de praktische inzichten waar je naar op zoek bent, om met vertrouwen de toekomst tegemoet te kunnen zien. Het zorgt voor een compacte en gedegen aanvulling op de accountants-opleiding. Deze gevarieerde en praktische 'ontdekkingsreis' bied je wat een controller nodig heeft om de functie met succes en impact uit te voeren.

Doelstelling

In dit programma gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Inzichten opdoen over hoe te ontwikkelen van een Accountant naar een Controller
 • Inzichten opdoen over hoe te ontwikkelen van Financial/Financieel Controller naar Business Controller
 • Grip krijgen op welke controllersrollen er zijn en welke mij het beste past
 • Hoe vanuit een controllersrol een bijdrage aan continuïteit te leveren
 • Verbreden en versterken van de financieel-bedrijfskundige basis
 • Ideeën en tools opdoen om te ontwikkelen tot een waardevolle sparringpartner

Doelgroep

Openbare accountants zich willen ontwikkelen naar een bredere adviesrol of recent zijn overgestapt naar Accountant in business of van plan zijn dit te doen. Het programma is ook geschikt voor andere financials (vanaf HBO niveau) op zoek naar een stevige basis in controlling. 

Programma

What's on a CFO's mind?

 • In deze module gaan we in op de rol en de positionering van de financiële functie van organisaties. Welke functieprofielen zijn er? Centraal of decentraal invullen. Welke toegevoegde waarde levert de financiële functie en hoe kun je die nog beter ontsluiten. Welke trends zijn van invloed en hoe speel je daar op in.

De controller als Navigator: strategie & sturing

 • Als controller heb je een belangrijke invloed op het tot stand komen en het implementeren van de strategie en meerjarenplannen. Je zorgt ervoor dat de organisatie op tijd voorsorteert op ontwikkelingen in de omgeving. Aan de orde komen de waardepropositie, succes/faalfactoren en hoe je die naar kpi's vertaalt.

De controller als Monitor: planning & control

 • Een strategie ontwerpen is niet het moeilijkste; dat is de strategie ook daadwerkelijk aan de praat krijgen. Het opstellen van plannen en het daartoe inrichten van de organisatie is key. We bespreken de management cyclus en de mentale cyclus en ontwerpen het management control framework dat helpt bij het vormgeven van de planning & control cyclus. Je ontdekt dat planning & control veel verder gaat dan het lopende budget- en boekjaar.

De controller als Decision supporter: kostencalculatie en Investeringsbeslissingen

 • Er is een groot verschil tussen financial accounting; de wereld van de boekhouder en de accountant en management accounting; de wereld van de controller. Waar de eerste zich vooral concentreert op rechtmatigheid is het bij de ander voor de doelmatigheid van keuzes en het juiste inzicht om beslissingen op te nemen. Dat is veelal niet de beschikbare boekhoudkundige informatie maar een andere opstelling van cijfers en aannames. Je leert met een andere bril kijken en daar je suggesties en scenario's op te baseren.

De controller als verslaglegger: financial control

 • De financial control rol is veelal het dichts bij huis. Daarbij gaat het vooral over de planning & controlcyclus van het lopende boekjaar. Als controller ben je vooral een reporter van de realisatie in relatie tot budget en begroting en signaleer en verklaar je afwijkingen. Jouw output is input voor managementkeuzes op de korte en de langere termijn.

De controller als processen- en risicomanager

 • Wil je de juiste beslissingen nemen dan is het van belang dat je dat doet op een juiste, tijdige en volledige basis en met een adequaat beeld van kansen en risico's. Dat vraag om betrouwbare en eenduidige processen en voldoende grip op afbreukrisico's. Het zijn succesfactoren voor je rol.

De controller als informatiemanager

 • Digitalisering, robotisering, big data en AI zijn niet meer weg te denken. Dat heeft grote voordelen, maar ook nadelen liggen op de loer. Hoe je dat in goede banen leidt en wat het betekent voor je eigen rol leer je in deze module.

De controller als change en innovation-agent

 • Een succesvolle organisatie is wendbaar en weerbaar en weet tijdig en effectief de bakens te verzetten. Dan komt het aan op de cultuur van een organisatie, op de veranderbereidheid van mensen hun inzetbaar- en weerbaarheid. Als change agent houd je de vinger aan de pols en geef je verander- en verbetersignalen.

De controller als vaardige professional

 • Wil je succes hebben is een 'controllersrol' dan is het van belang dat je een geaccepteerde boodschapper bent. Dat stelt meer eisen dan we in één korte module kunnen behandelen maar we geven je wel een praktische basis van do's en donuts mee waar je meteen mee aan de slag kunt. In ieder geval kun je na deze module je uitingen en je gedrag goed afstemmen op anderen en groeien in je rol.

Werkwijze

Bij aanvang worden deelnemers in de gelegenheid gesteld bij wijze van 'nulmeting' een Controllers Scan te doen om daarmee inhoudelijke denkkracht en denkrichting en daarmee het eigen controllersprofiel te achterhalen.

Tijdens de sessies verkrijgen de deelnemers een stevige theoretische basis die rijkelijk wordt geïllustreerd met herkenbare praktijkvoorbeelden. Deelnemers worden uitgedaagd om hun eigen praktijk te toetsen en waar nodig of noodzakelijk verbeteringen aan te brengen.

Docenten

Drs. Jan de Kroon

Drs. Hidde van der Wal

Ing. Peter Herkens

Prof. Dr. Barry Derksen

Drs. Chris Smulders RA 

Programma start zodra er zich een groepje belangstellenden aftekent

Registreer vrijblijvend je belangstelling. 

Het programma is in company beschikbaar vanaf zes betalende deelnemers. 

Schrijf u in!

Inschrijven voor Controlling voor Accountants


Cursusgegevens

Persoonsgegevens

U bent vergeten uw naam in te vullen.
U bent vergeten uw voorletters in te vullen.U bent vergeten uw adres in te vullen.
U bent vergeten uw postcode in te vullen.
U bent vergeten uw woonplaats in te vullen.
U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen
U bent vergeten een geldig emailadres in te vullen

Uw inschrijving is met succes verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

×

Er is helaas iets verkeerd gegaan, probeert u het later opnieuw.

×