Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Incompany Financial

Masterclass Management Control

In een dynamische wereld is het voor iedere organisatie van groot belang een juiste koers uit te zetten maar ook om deze tijdig te wijzigen om gestelde doelen effectief en efficiënt te realiseren. Het is daarbij telkens de vraag ‘doen we de goede dingen?’ en vervolgens ‘doen we die dingen ook goed’? Resources kunnen doorgaans immers maar één keer worden besteed. Het aldus op resultaat kunnen sturen van een organisatie is het onderwerp van de Masterclass Management Control. Een programma van 6 a 7 dagen waarin aan de hand van een management simulatie en ondersteunende theorie het implementeren en onderhouden van waarde creërende strategieën en dito plannen wordt behandeld.

Waar mogelijk wordt daarbij de brug gelegd naar de eigen organisatie en werkomgeving van de deelnemers. De Masterclass Management Control omvat onder meer de navolgende thema’s:

 • Strategie en strategische planning
 • Value based management
 • Balanced business scorecard
 • Performance management
 • Investeringsselectie/Capital Budgeting
 • Effectief adviseren

Masterclass Management Accounting

Om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen op basis van de juiste feiten is het van belang om de verschillende argumenten voor en tegen niet alleen zorgvuldig op te lijnen, maar deze ook voorzien van een oordeel of een oplossingsrichting aan het beslissend management te presenteren. Datzelfde geldt voor de analyse van alternatieve scenario’s en het verkrijgen van maximale grip op ontwikkelingen en hun impact op resultaten in de toekomst. Niet zelden gebaseerd op actuele ervaringen. In veel managementkeuzes schuilt concurrentievoordeel. Een deskundige controller weet het bloot te leggen en heeft ideen over het ontginnen er van. Dat veronderstelt dan wel een goed gevulde ‘toolkit’.

De Masterclass Management Accounting behandelt in een zestal dagen de belangrijkste thema’s uit het domein Management Accounting. Het programma omvat onder meer:

 • Budgetteren
 • Kostensystemen
 • Investeringsselectie
 • Reële opties / beslissen onder onzekerheid
 • Management-informatie en decision support systemen
 • Effectief rapporteren en presenteren

Masterclass Inrichting Financiële Functie

Succesvolle organisaties zijn naast sterk leiderschap, ook vaak te herkennen aan de kwaliteit van hun financiële functie. De tijd dat de financiële functie in hoofdzaak financiële taken en rollen vervulde ligt dan ook inmiddels achter ons. Dat neemt niet weg dat veel organisaties zich door uiteenlopende omstandigheden geconfronteerd zien met een financiële functie die nog te veel van overwegend financiële aard is en zich dient te ontwikkelen naar een meer state-of-the-art profiel. Een ontwikkelingsstap die idealiter met en vanuit de financiële functie wordt ondernomen.

Om die stap te faciliteren en te ondersteunen ontwikkelden we de Masterclass Inrichting Financiële functie. Een programma dat uiteenlopende inrichtingsvraagstukken aan de orde stelt en met de financiële functie zelf van binnenuit van oplossingen voorziet. Daartoe kent het programma de navolgende onderdelen:

 • Strategie en financiële strategie
 • Formele organisatie, rol en positionering
 • Functionele organisatie, functieontwerp
 • Administratieve organisatie, processen en procedures
 • Opstellen en implementeren van een Controllers Statuut
 • Effectief functioneren voor controllers.

Het programma spiegelt de financiële functie aan andere organisaties. Daartoe worden vertegenwoordigers van dergelijke organisaties als gastspreker ingezet. In overleg met de opdrachtgever zijn uiteenlopende maatwerkvarianten mogelijk. Zo kunnen desgewenst ook thema’s uit andere Masterclasses worden geïntegreerd in het programma.

Masterclass Kredietverlening & Financiering

Het op de juiste maat financieren van de toekomstplannen van zeer uiteenlopende organisaties wordt er niet makkelijker op. Zeker niet omdat de omgeving waarin die organisaties opereren steeds complexer en daardoor risicovoller wordt.

Tegelijkertijd neemt ook binnen de bancaire sector het risico-bewustzijn sterk toe. Deels omdat regelgeving hiertoe noodzaakt, deels omdat ook hier wordt beseft dat rendementen uit het verleden garanties bieden voor de toekomst. Naast de beoordeling op de meer traditionele kengetallen is er een sterke focus op de kwaliteit van de toekomstige kasstromen aan de orde. Die ankeren echter in strategie, structuur en cultuur van de organisatie in kwestie. Dat maakt ook een stevige bedrijfskundige analyse noodzakelijk.

De Masterclass Kredietanalyse en financiering verschaft de deelnemer inzichten in het functioneren van middelgrote en grote organisaties met kredietvragen (waar onder herfinanciering). Het programma benadert daartoe de financieringsproblematiek vanuit het perspectief van zowel de te financieren organisatie als het perspectief van de bank. Het standaard programma kent de navolgende onderdelen:

- Wet- en regelgeving;
- Het toepassen van due diligence principes;
- Bedrijfskundige analyse (strategie, businessplanning, EVA/SVA);
- Ratio- en kasstroomanalyse;
- Financieringsvormen en financieringsstructuur;
- Rentemanagement;
- Zekerheden en uitwinning;
- Toegepaste gespreksvaardigheden.

Afhankelijk van de gekozen inhoud en de diepgang heeft het programma een doorlooptijd die varieert tussen de negen en twaalf dagen.

Try and find out

Leg uw vraag of uitdaging aan ons voor en ontvang binnen twee werkdagen een vrijblijvende eerste indruk of plan van aanpak!

Try and find out

Bel me terug

U heeft een vraag en u wilt graag worden gebeld? 06 539 98 788

Uw aanvraag is met succes verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

×

Er is helaas iets verkeerd gegaan, probeert u het later opnieuw.

×

Contact opnemen

Improfin Groep B.V.

Postbus 10
6600 AA Wijchen

t: 088 - 2341100
f:
e: info@improfin.nl