Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Treasuryvraagstukken

Treasury Management

Treasury Management waarborgt de tijdige beschikbaarheid van middelen, inzicht in de risico's en de omgang met risico's en een soepel verloop van geld- en betaalstromen.

Naarmate organisaties groter en/of meer internationaal opereren, neemt het belang van professioneel Treasury Management snel toe. Treasury keuzes moeten niet alleen vaker maar ook steeds sneller worden gemaakt. Een onjuiste of niet tijdige keuze kan grote gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling en continuïteit van de organisatie in kwestie. De kaders waarbinnen, de wijze waarop en de instrumenten waarmee de Treasury functie haar taken uitvoert, dienen boven alle twijfels verheven te zijn.

Treasury Audit

De Treasury Audit is een compact diagnose instrument dat inzicht verschaft in de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de uitgevoerde Treasury taken. De audit geeft u een helder en uitgebalanceerd oordeel over onder meer:

  • De geldende Treasury management doelen in relatie tot de strategie van de organisatie;
  • De vertaling van doelen in beleidskaders en plannen, zowel inhoudelijk als organisatorisch;
  • De inrichting van de Treasury organisatie, zowel voor wat betreft de plaats van de Treasury in de organisatie, de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de administratief organisatorische inrichting van processen en procedures;
  • De inrichting en de werking van de informatievoorziening door en ten behoeve van het Treasury management zowel in termen van besturing, besluitvorming en verantwoording;
  • Het beschikbare Treasury instrumentarium en de wijze waarop de Treasury functie hier gebruik van maakt.

De beoordeling wordt nader geconcretiseerd naar de specifieke kenmerken van de opdrachtgever in kwestie en kan op alle geldende Treasury taakgebieden betrekking hebben maar kan zich ook specifiek op een of meerdere specifieke aandachtpunten concentreren.

(Her)financiering

Bij het doen van investeringen komt veelal ook financiering en herfinanciering kijken. Bij het leggen van bankcontacten en het aantrekken van financiering is het van belang te beschikken over een goed marktoverzicht, kennis van financieringsproducten en diensten, hun pricing en hun kenmerken en de werkwijze van banken en andere spelers in de financiële markten. Voor het management van een organisatie is het doorgaans een incident en ontbreekt deze kennis en ervaring.

Improfin adviseurs hebben dit overzicht, de kennis en de ervaring wel. Zij weten de bronnen te vinden en onderhandelen met en voor u. Door een gedegen voorbereiding brengen zij uw financieringsvraag adequaat in beeld en brengen zij u in contact met de juiste financieringspartijen.

Try and find out

Leg uw vraag of uitdaging aan ons voor en ontvang binnen twee werkdagen een vrijblijvende eerste indruk of plan van aanpak!

Try and find out

Bel me terug

U heeft een vraag en u wilt graag worden gebeld? 06 539 98 788

Uw aanvraag is met succes verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

×

Er is helaas iets verkeerd gegaan, probeert u het later opnieuw.

×

Contact opnemen

Improfin Groep B.V.

Postbus 10
6600 AA Wijchen

t: 088 - 2341100
f:
e: info@improfin.nl