Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Privacyverklaring

Privacyverklaring Improfin Groep B.V.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
Deze privacyverklaring zal aangepast worden op bijvoorbeeld eventuele wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

Improfin Groep en haar werkmaatschappijen (hierna Improfin)
Je leest op dit moment de privacyverklaring van Improfin. Improfin is een zakelijke dienstverlener die zich richt op het professionaliseren van financiële functies en bedrijfsvoering in brede zin.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Improfin verzameld en bewaard worden. Het is van belang dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Indien jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Improfin, neem dan contact op; een mail naar info@improfin.nl volstaat.  

Doel gegevens
Er worden, ten behoeve van een aantal doelen, persoonsgegevens verzameld door Improfin. Deze worden onderstaand toegelicht.

01. Projectdossiers
Als zakelijke dienstverlener en professionaliseringspartner kan het niet anders dan dat we over gegevens vanuit de organisatie van onze opdrachtgevers beschikken, waaronder veelal vertrouwelijke persoonsgegevens. Voor persoonsgegevens geldt dat ze alleen in ons bezit komen na jouw persoonlijke toestemming voor en instemming met het gebruik. Gegevens voor wat betreft je ontwikkeling zoals intakes, testuitslagen en voortgangsrapporten geldt dat ze worden vernietigd zodra de opdracht wordt beëindigd. 

02. Het versturen van nieuwsbrieven
Improfin stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Improfin. Daarnaast kan er mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

03. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Improfin via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

04. Analytics
De website van Improfin verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiele relaties en/of opdrachtnemers.

05. Gerichte onderzoeken/enquêtes
Regelmatig onderzoeken we met behulp van online enquëtes de mening van onze doelgroep. Dit gebeurt anoniem tenzij je bewust aangeeft benieuwd te zijn naar de uitkomsten en je mailadres achterlaat aan het einde van het onderzoek.

Ontvangers
De gegevens die Improfin ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Laposta
De nieuwsbrieven worden gemaakt en verzonden met Laposta. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.

02. Office 365 
De e-mail van Improfin wordt gehost door Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de cloudservers van Microsoft.

03. Parlor
De website en back-ups van de website worden gehost bij Parlor in Breda. Gegevens die jij achterlaat op de website van Improfin zijn op de servers van Parlor opgeslagen.

04. Highrise
We houden klantgegevens, voornamelijk bestaande uit naw bij in Highrise, een online CRM toepassing. De betreffende gegevens bevinden zich op de cloudservers van Highrise. 

05. Survey Gizmo
Incidenteel zetten we een onderzoek uit onder onze doelgroep. We gebruiken daar een cloud toepassing voor met de naam SurveyGizmo. De betreffende respons bevindt zich gedurende het onderzoek op de cloudservers van deze leverancier. Gelet op het doel worden geen naw gegevens en aanverwant gevraagd.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Improfin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.     

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Laposta. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@Improfin.nl.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Improfin via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.De persoonsgegevens die door Improfin of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestap verificatie.Bij deze tweestap verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Improfin. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens, wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.Daarnaast is het domein van Improfin ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.  

Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Improfin vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Improfin. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Improfin. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbriefmail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens door Improfin opgeslagen, nodig hebben in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Improfin al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Improfin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Improfin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Improfin jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Gebruik maken van dit recht kan via info@Improfin.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
Improfin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Improfin via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Improfin de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Improfin met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Improfin behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Improfin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Improfin te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@Improfin.nl

Try and find out

Leg uw vraag of uitdaging aan ons voor en ontvang binnen twee werkdagen een vrijblijvende eerste indruk of plan van aanpak!

Try and find out

Bel me terug

U heeft een vraag en u wilt graag worden gebeld? 06 539 98 788

Uw aanvraag is met succes verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

×

Er is helaas iets verkeerd gegaan, probeert u het later opnieuw.

×

Contact opnemen

Improfin Groep B.V.

Postbus 10
6600 AA Wijchen

t: 088 - 2341100
f:
e: info@improfin.nl