Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Klachtenprocedure

Algemeen

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’, luidt niet voor niets het spreekwoord. Hoewel Improfin er alles aan doet om klanten te leveren wat ze van ons mogen verwachten, kan het in individuele gevallen zo zijn dat u niet tevreden bent over onze kwaliteit, dat u vindt dat er niet geleverd is wat er is beloofd of dat een van de docenten, adviseurs of andere medewerkers u heeft teleurgesteld. Of misschien ziet u mogelijkheden tot verbetering en wilt u daar graag op wijzen. Omdat Improfin de kwaliteit van haar diensten hoog in het vaandel heeft, omarmen we suggesties ter verbetering en dus ook klachten. Ook hier geldt :

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u ontevreden vertel het ons!

Uitgangspunten

Vanzelfsprekend streven we naar een zorgvuldige behandeling van uw klacht en een voor alle partijen billijke oplossing.

  • Klachten worden in ontvangst genomen binnen 14 dagen na de prestatie waarover u niet tevreden bent of opmerkingen heeft.
  • Klachten worden alleen schriftelijk in ontvangst genomen, onder vermelding van relevante feiten en constateringen.
  • De ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen bevestigd (met uitzondering van vakantiesluitingsperiode).
  • Klachten en opmerkingen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
  • De beoordeling en afhandeling van de klacht geschiedt, uiterlijk binnen vier weken na het deponeren, door de directie van Improfin Groep B.V. in de persoon van drs. J. de Kroon, met inachtneming van het gestelde in onze Algemene Voorwaarden en omschrijvingen van diensten.
  • Indien door omstandigheden of overmacht de klacht binnen de gestelde termijn van 4 weken niet kan worden behandeld en afgehandeld, ontvangt de deposant daarvan bericht zodra deze omstandigheid zich dreigt voor te doen alsmede een indicatie van de termijn waarop uitsluitsel wel mag worden verwacht.

Beroep

Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat we van mening blijven verschillen over de aard van de klacht, de omstandigheden waarop de klacht van toepassing is, de geboden of te bieden oplossing of de verwijtbaarheid. In bovenstaande gevallen bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke derde in de persoon van de heer P.J.M. Poirters RA, Partner van WitloxVanDen Boomen Accountants en Adviseurs. De heer Poirters is bereikbaar op het mailadres peterpoirters@wvdb.nl en telefonisch op 088 1 948 775. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is voor Improfin Groep en haar onderdelen bindend.

Bewaartermijn

Alle documentatie met betrekking tot klachten en opmerkingen, wordt tot 2 jaar na dato bewaard.