Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

CEDEO Erkenning

Vervallen wegens onvoldoende toegevoegde waarde

Als professionele partner voor organisatie-ontwikkeling stellen we de mening van onze klanten op hoge prijs. Om die reden hebben wij vanaf ons ontstaan in 1994 CEDEO erkenningen nagestreefd voor zowel Open als Maatwerkopleidingen. In 2008 is dat uitgebreid met de CEDEO erkenning voor accountantsopleidingen uit hoofde van Permanentie Educatie eisen. 

Zelf evalueren wij doorlopend de tevredenheid van onze klanten. in directe zin, telkens bij een training of een adviestraject. Maar ook indirect prijzen wij ons gelukkig klanten telkens terug te zien met nieuwe professionaliserings- en ontwikkelvragen. De telkens zeer hoge CEDEO klanttevredenheidsscores bevestigenden ons beeld en het beeld van onze klanten. Zie hieronder voor enkele quotes uit het onderzoek.

Tegelijkertijd bleek de werkelijke toegevoegde waarde van de CEDEO erkenning gering. Samenhangend met de wijziging van de PE systematiek voor accountants waardoor de noodzaak van CEDEO toetsing verviel, hebben wij dan ook besloten bestaande erkenningen niet te verlengen. 

   

"Bij Improfin is de benadering persoonlijk en enthousiast. Zij weten van de nood een deugd te maken."
"Zij denken mee, zijn enthousiast en weten de relatie te leggen tussen gedrag en financiën."
"Ik vind Improfin een prettige, kleinschalige opleidingsinstelling met goede docenten en een goede organisatie."