Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

CEDEO Erkenning

Audit 2015

In het kader van de accreditatie Permanente Educatie die het NBA verstrekt wordt er eens per drie jaar door het CEDEO een audit uitgevoerd. Deze audit bevat een controle van de verschillende cursusdocumenten, een interview met de betreffende onderwijsinstelling en een deelnemers-enquête. Op basis daarvan wordt vervolgens een beoordeling gedaan. Improfin scoort daarin al jaren steevast 'Resultaat 1', het hoogst haalbare. Zo ook weer in 2015! 

Hieronder ziet u de resultaten-tabel van de deelnemers-enquête alsmede een aantal citaten van deelnemers aan het onderzoek. Volgens het rapport 'zouden alle referenten de cursussen van Improfin aan derden adviseren en sluiten zeker niet uit dat zij zelf wederom een cursus bij Improfin gaan volgen'. Waarvan akte!

Op naar het onderzoek over de periode 2016-2018; we hebben er alle vertrouwen in. Gelet op de overlap tussen deze erkenning voor Accountantsopleidingen en de meer algemene CEDEO erkenning voor Open en Maatwerkopleidingen hebben wij deze laatste laten vervallen. 

"Bij Improfin is de benadering persoonlijk en enthousiast. Zij weten van de nood een deugd te maken."
"Zij denken mee, zijn enthousiast en weten de relatie te leggen tussen gedrag en financiën."
"Ik vind Improfin een prettige, kleinschalige opleidingsinstelling met goede docenten en een goede organisatie."