Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Publicaties | Controlling

drs. Jan de Kroon

Hoe financieel is een financiële functie nog?

20-02-2017

Je kunt vandaag de dag geen vakblad openslaan of het gaat over de rollen van de financiële functie in het algemeen en de moderne controller in het bijzonder. Het lijkt daarbij steeds vaker vast te zitten op de ‘financiële’ component. De een ziet nog steeds een wat traditionele financiële functie die waarborgen biedt zodat er netjes met ‘de centen’ wordt omgesprongen. Hoofdzakelijk gericht op verantwoording aan allerlei belanghebbenden. Financieel is hier vooral financieel-administratief. De ander ziet die verantwoordingsrol vooral als hygienefactor en is niet zozeer gericht op het verleden als wel op wat er op basis van recente ervaringen zou moeten gebeuren om strategieën en plannen te realiseren en bij te sturen daar waar dat nodig is. Financieel is hier vooral financieel-bedrijfskundig.


Eric de Haan

Service Control

16-09-2014

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties vormen de steeds veranderende en toenemende verwachtingen en wensen van klanten. Voor veel bedrijven is het niet meer voldoende om hun klanten alleen tevreden te stellen met producten en service levels. Organisaties moeten hun performance aanscherpen door persoonlijke en buitengewone klantervaringen te bieden. Zo binden ze hun klanten, versterken ze hun reputatie en bouwen ze een loyale klantengroep op. Zo lijkt het althans. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave.


drs. Jan de Kroon

CRM Control

29-05-2014

CRM-control – het beheersen en sturen van marketingactiviteiten – is een waardedomein dat in veel organisaties lang niet de aandacht krijgt die het verdient. Marketeers en salesmensen zijn voor controllers veelal onbegrijpbaar en daardoor ongrijpbaar. De een wil het resultaat verbeteren door de omzet te verhogen en daar horen nu eenmaal meer marketinguitgaven bij; de ander ziet resultaatverbetering het liefst door kostenbesparing en dus een reductie van marketinguitgaven. Een wereld van verschil. Maar zijn die verschillen echt zo groot of gaat het ook hier over begrip? We zoomen in op waardecreatie uit optimale aandacht voor de klant en het sturen op de waardeontwikkeling uit die aandacht. Welke drivers zijn daarbij te onderscheiden?


drs. Jan de Kroon

Procurement Control

24-04-2014

Procurement – of in gewoon Nederlands inkoop – krijgt vaak niet de aandacht die het verdient. Omdat kosten en kosteneffectiviteit er voor vrijwel iedere organisatie stevig toe doen is dat best opmerkelijk. Er zijn ook organisaties waar inkoop juist een zwaar accent kent. Overwegend zijn dat publieke of semi-publieke organisaties, die wettelijk verplicht moeten aanbesteden. Inkoopcoördinatie wordt vaak vooral als last en niet als lust ervaren door een combinatie van extrinsieke motivatie (het moet) en gezichtsverlies (ik mag zelf mijn leveranciersrelaties niet onderhouden). Meer aandacht voor inkoop en het sturen op de waardeontwikkeling uit inkoop kan geld opleveren. Wat zijn de mogelijkheden? En welke drivers onderscheiden we daarbij?


drs. Jan de Kroon

HRM Control

20-03-2014

Personeel is bij veel organisaties de grootste kostenpost. Desalniettemin is personeel vaak ook een van de grootste waardestuwers. Dat brengt een lastig te doorgronden complexiteit met zich mee. Personeel als waardestuwer is lastig te kwantificeren, want de begrippen lijken vaak soft en ongrijpbaar. Maar juist daarom ook een uitdaging. Tijdschrift Controlling doet een poging om die complexe wereld van HR iets te ontsluiten en de waardestuwers te definiëren.


drs. Jan de Kroon

Waardemanagement 2.0

30-01-2014

Op 27 november stond met grote koppen voorop het Financiële Dagblad: ‘Beursfondsen verbranden geld’. Een artikel dat ten onrechte de indruk wekt dat het verbranden van geld alleen bij beursfondsen gebeurt. Feit is dat het ook daarbuiten op grote schaal voorkomt. Lees je het artikel, dan wordt al snel duidelijk dat het best vreemd is dat we er zo weinig mee bezig zijn. Waardemanagement was ooit, zeker bij grote ondernemingen, top of mind. Maar het heeft die aandacht niet vast weten te houden.