Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Never waste a good crisis; Herpositioneer jezelf

Juist in die situatie komt het aan op lef en leiderschap en misschien wel vooral uit een hoek van waaruit men dat het minst verwacht; de financiële functie. Traditioneel vooral gezien als hoeder en daarom op dit moment voornamelijk bezig met het blussen van de brand en het beperken van de schade. Natuurlijk vereisen vooral de bedreigingen aandacht en daarmee wordt ook de rol van hoeder bevestigd. Tegelijkertijd is er aandacht nodig voor de kansen die ontstaan. Door een crisis als deze komen er onbedoeld mogelijkheden vrij die anders zouden zijn verzand in uiteenlopende belemmeringen van technische en organisatorische aard. Denk bijvoorbeeld aan het op grote schaal thuiswerken dat plots meer haalbaar blijkt dan eerder gedacht.

Voor de financiële functie is er dan ook een goede kans om zich te profileren in een andere rol dan die van de hoeder en zich te (her)positioneren als stuurman. Met het identificeren en benutten van kansen die een crisissituatie biedt, worden de blusactiviteiten meteen in toekomstperspectieven en scenario’s vertaald en blijken soms verrassende keuzes mogelijk. Dat kan een andere werkwijze en procesredesign zijn, het anders inrichten van de supply chain en zelfs een herpositionering van specifieke product-marktcombinaties. Ook zal in veel gevallen blijken dat echte professionals beter functioneren zonder dat er bij voortduring een manager op hun nek zit en krijgen zelfsturing en agile ineens de wind mee. Een voordeel van thuiswerken.

Niet voor niets wordt er al langer en met grote regelmaat geschreven over de financiële functie in het algemeen en de controller in het bijzonder als business partner/partner in business. Een rol die juist meedenkt in het zien, creëren en benutten van kansen. Hoewel het wellicht wat generaliserend van aard is; de meeste financials hebben een gedragsvoorkeur voor onzekerheidsreductie in hun genen. Voor het functioneren in veel organisaties een nuttige eigenschap, maar ook een die je in je ontwikkeling voor de voeten kan lopen.

Juist nu is er de mogelijkheid je als ‘denker in mogelijkheden’ te profileren en niet langer vooral te worden herkend als (wie de schoen past trekke hem aan) ‘denker in problemen’. Dat vraagt voor veel financials om over hun schaduw heen te springen en een zekere mate van onzekerheid te accepteren. Terug naar de essentie en hoofdlijnen in plaats van detail. Een risico accepteren terwijl je eigenlijk liever vermijdt of mitigeert. Best lastig nu je als controller aan het front bent en de brand bestrijdt. Ook na de brand is er weer een toekomst. Overweeg op tijd in welke rol je daaraan een bijdrage wilt leveren. Realiseer je daarnaast dat ontwikkelingen ook binnen de financiële functie niet stilstaan en dat het daarmee tevens over je eigen toekomst gaat.

Om die reden is het verstandig het ijzer te smeden als het heet is en in ieder geval eens goed over je rol en je toegevoegde waarde na te denken. Schrijf voor jezelf eens een SWOT- analyse uit en bepaal je eigen persoonlijke strategie. Blijf je hoeder of word je stuurman? Ook hier geldt dat even afstand nemen en wat reflecteren zeker loont. De kansen liggen voor het grijpen. Ook bij het implementeren van je persoonlijke strategie hoort een plan en onderdeel van dat plan zijn ook hier bijvoorbeeld de P’s van je eigen persoonlijke marketing mix:

Product: wie ben je, wat kun je en wat weet je en is er blijvend voldoende vraag naar dat product? Doe je op tijd aan productontwikkeling door jezelf te verbreden en te verdiepen. Duurzame inzetbaarheid is van groot toekomstig belang. Ook in het kader van dit blog; doe je ertoe voor je omgeving? Niet onbelangrijk als je wilt positioneren.

Prijs: passen de arbeidsvoorwaarden die je hebt, nu maar zeker ook op termijn, bij het product dat je levert en de vraag naar het product. Met andere woorden: wat is de prijs/kwaliteitverhouding? Zit je in een gouden kooitje dan beperkt dat je kritisch vermogen en je onafhankelijkheid.

Plaats: wat is je geografische range qua woon-werk, kun je lang van huis of ver weg?

Promotie; hoe breng je je ‘waren’ aan de man, hoe zorg je ervoor dat je aantrekkelijk bent en blijft voor de arbeidsmarkt; zorg daarbij voor een ‘buy me’ in plaats van een ‘why me’ en een profiel dat leest als een brochuretekst.

Persoonlijk: wat is je work-life balance, je levensfase, je verwachtingen? Die kunnen je immers zowel stimuleren als afremmen.

Hoed je daarbij voor de meest gemaakte denkfout in marketing; het beter denken te weten dan de markt. Spiegel, bij wijze van marktonderzoek, je mix eens bij anderen.

Wil jij hiermee aan de slag, kijk dan eens naar onze training Levensloopwerk.

drs. Jan de Kroon

Directeur

Jan de Kroon is organisatieadviseur en oprichter van Improfin Groep. Met zijn bedrijfskundige achtergrond en inmiddels brede ervaring met inrichtings- en professionaliserings- vraagstukken weet hij op inspirerende wijze veranderingen en verbeteringen te initieren en te realiseren.