Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Publicaties | Publicatie

drs. Jan de Kroon

Perspectieven voor de (Zaken) Bankier

20-02-2017

De hoeveelheid bankiers die de arbeidsmarkt betreden, noodzaakt tot een aanpak die verder gaat dan alleen maar 'toeleiden'. Ook tijdig toerusten is hierbij een must. Dit artikel gaat in op wat een bankier te doen staat.


Eric de Haan

Service Control

16-09-2014

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties vormen de steeds veranderende en toenemende verwachtingen en wensen van klanten. Voor veel bedrijven is het niet meer voldoende om hun klanten alleen tevreden te stellen met producten en service levels. Organisaties moeten hun performance aanscherpen door persoonlijke en buitengewone klantervaringen te bieden. Zo binden ze hun klanten, versterken ze hun reputatie en bouwen ze een loyale klantengroep op. Zo lijkt het althans. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave.


drs. Jan de Kroon

CRM Control

29-05-2014

CRM-control – het beheersen en sturen van marketingactiviteiten – is een waardedomein dat in veel organisaties lang niet de aandacht krijgt die het verdient. Marketeers en salesmensen zijn voor controllers veelal onbegrijpbaar en daardoor ongrijpbaar. De een wil het resultaat verbeteren door de omzet te verhogen en daar horen nu eenmaal meer marketinguitgaven bij; de ander ziet resultaatverbetering het liefst door kostenbesparing en dus een reductie van marketinguitgaven. Een wereld van verschil. Maar zijn die verschillen echt zo groot of gaat het ook hier over begrip? We zoomen in op waardecreatie uit optimale aandacht voor de klant en het sturen op de waardeontwikkeling uit die aandacht. Welke drivers zijn daarbij te onderscheiden?


drs. Jan de Kroon

Procurement Control

24-04-2014

Procurement – of in gewoon Nederlands inkoop – krijgt vaak niet de aandacht die het verdient. Omdat kosten en kosteneffectiviteit er voor vrijwel iedere organisatie stevig toe doen is dat best opmerkelijk. Er zijn ook organisaties waar inkoop juist een zwaar accent kent. Overwegend zijn dat publieke of semi-publieke organisaties, die wettelijk verplicht moeten aanbesteden. Inkoopcoördinatie wordt vaak vooral als last en niet als lust ervaren door een combinatie van extrinsieke motivatie (het moet) en gezichtsverlies (ik mag zelf mijn leveranciersrelaties niet onderhouden). Meer aandacht voor inkoop en het sturen op de waardeontwikkeling uit inkoop kan geld opleveren. Wat zijn de mogelijkheden? En welke drivers onderscheiden we daarbij?


drs. Jan de Kroon

HRM Control

20-03-2014

Personeel is bij veel organisaties de grootste kostenpost. Desalniettemin is personeel vaak ook een van de grootste waardestuwers. Dat brengt een lastig te doorgronden complexiteit met zich mee. Personeel als waardestuwer is lastig te kwantificeren, want de begrippen lijken vaak soft en ongrijpbaar. Maar juist daarom ook een uitdaging. Tijdschrift Controlling doet een poging om die complexe wereld van HR iets te ontsluiten en de waardestuwers te definiëren.


drs. Jan de Kroon

Waardemanagement 2.0

30-01-2014

Op 27 november stond met grote koppen voorop het Financiële Dagblad: ‘Beursfondsen verbranden geld’. Een artikel dat ten onrechte de indruk wekt dat het verbranden van geld alleen bij beursfondsen gebeurt. Feit is dat het ook daarbuiten op grote schaal voorkomt. Lees je het artikel, dan wordt al snel duidelijk dat het best vreemd is dat we er zo weinig mee bezig zijn. Waardemanagement was ooit, zeker bij grote ondernemingen, top of mind. Maar het heeft die aandacht niet vast weten te houden.


drs. Marnix Feller

Psychologie van de economische crisis

30-09-2012

In een crisissituatie zijn we zelfs nóg meer geneigd om te kiezen voor ons eigen hachje, dan om het collectief te dienen: massaal halen we ons spaargeld van de bank want het zal je toch niet gebeuren dat je geld met de grote hoop verdwijnt? Deze en legio andere voorbeelden in onze directe omgeving refereren aan het ‘sociale dilemma’. We maken steeds een afweging tussen het collectieve belang en ons eigen, individuele belang. Hoe gaat u daarmee om in uw rol als controller?