Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Publicaties | Improfin Nieuws

drs. Jan de Kroon

Hoe financieel is een financiële functie nog?

20-07-2019

Je kunt vandaag de dag geen vakblad openslaan of het gaat over de rollen van de financiële functie in het algemeen en de moderne controller in het bijzonder. Het lijkt daarbij steeds vaker vast te zitten op de ‘financiële’ component. De een ziet nog steeds een wat traditionele financiële functie die waarborgen biedt zodat er netjes met ‘de centen’ wordt omgesprongen. Hoofdzakelijk gericht op verantwoording aan allerlei belanghebbenden. Financieel is hier vooral financieel-administratief. De ander ziet die verantwoordingsrol vooral als hygienefactor en is niet zozeer gericht op het verleden als wel op wat er op basis van recente ervaringen zou moeten gebeuren om strategieën en plannen te realiseren en bij te sturen daar waar dat nodig is. Financieel is hier vooral financieel-bedrijfskundig.