Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Turn Around & Recovery

Het kan verkeren

Ondernemen betekent keuzes maken, voorsorteren op marktontwikkelingen en daarmee samenhangend het nemen van risico's. Weloverwogen weliswaar maar toch. Het kan echter verkeren en ook hier zit ongeluk in een klein hoekje. Marktontwikkelingen zitten tegen, een mooie kans komt niet uit de verf of de interne randvoorwaarden komen niet tijdig op orde.

Er is echter wel geïnvesteerd en in de meeste gevallen dus ook gefinancierd. Door de bank en door crediteuren. Als de kasstroom stagneert ontstaan er liquiditeitsproblemen. Worden die structureel dan gaan ook leveranciers zich zorgen maken en gaat de bank over naar een vorm van intensiever kredietbeheer. Er ontstaan mogelijk ook achterstanden bij de Belastingdienst.

Voor de meeste ondernemers ontstaat een situatie waar men geen ervaring mee heeft. Omdat goede raad duur lijkt is er vaak de neiging de situatie wat te onderschatten in de hoop op betere tijden. Vijf voor twaalf wordt op deze manier echter twaalf uur en even later vijf over twaalf. Vaak is het tij dan al niet meer te keren en faillissement het gevolg.

Wat te doen?

Als een negatieve trend zich voordoet is er op tijd bij zijn een belangrijke factor. Wordt er tijdig bijgestuurd door bijvoorbeeld het aanpassen van strategie en plannen, het mogelijk desinvesteren van niet renderende of liquiditeit vergende activa of het ingrijpen in de kostenstructuur dan heeft de ondernemer het nog in eigen hand.

Is het te laat voor ingrijpen dan ontstaat er mogelijk een situatie waarin uiteenlopende crediteuren hun invloed doen gelden en keuzes maken of afdwingen. Simpelweg om de eigen belangen veilig te stellen. De ondernemer wordt afhankelijk en de eigen vrije ruimte beperkt. Een situatie die de ondernemer voor moet zijn door initiatief en regie zoveel mogelijk te behouden. Investeren in het vertrouwen van de tegenpartij(en) en transparant en open communiceren is dan cruciaal. Vanzelfsprekend op basis van grip op de situatie en met een plan tot bezweren van de mogelijke crisis. Als ook bijsturen niet meer lukt dan doemt het spook van insolventie op. In eerste instantie zal dat surseance van betaling en in de meeste gevallen even later faillissement zijn. Banken hebben de kredietfaciliteiten dan al opgezegd en gaan uitwinnen. In een aantal gevallen zit er niets anders op, maar niet zelden is er na sanering een doorstart te maken. Soms zelfs met steun van bank, crediteuren en fiscus.

Wat kan Improfin voor u betekenen?

Binnen Improfin Turn Around & Recovery vindt u precies die kennis en ervaring die in een situatie met kwetsbare continuïteit nodig is. Niet meer dan nodig is, maar zeker niet minder. We analyseren in kort bestek de continuïteitsproblemen, ongeacht het stadium, en komen met een glashelder oordeel dat hout snijdt. Een oordeel waar ook banken en andere crediteuren waarde aan hechten. Dat oordeel heeft een plan van aanpak in zich, met behulp waarvan de situatie overtuigend kan worden opgelost. Een plan dat we desgewenst samen met ondernemer en onderneming uitvoeren. Intensief als het moet, op afstand als het kan.

Wie staan u terzijde?

Het kernteam dat de ondernemer ter zijde staat bestaat uit:

- Drs. Jan de Kroon, bedrijfskundige en organisatieadviseur
- Mr. Wim Cassee, bedrijfsjurist
- Drs. Frits Demenint, bedrijfseconoom en corporate recovery specialist
- Pierre Steeghs RA, accountant en fiscalist

Het team wordt naar bevind van zaken aangevuld met specialisten.

Try and find out

Leg uw uitdaging aan ons voor en ontvang binnen twee werkdagen een vrijblijvend plan van aanpak!

Try and find out

Bel me terug

U heeft een vraag en u wilt graag worden gebeld.

Uw aanvraag is met succes verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

×

Er is helaas iets verkeerd gegaan, probeert u het later opnieuw.

×

Contact opnemen

Improfin Groep B.V.

Postbus 10
6600 AA Wijchen

t: 088 - 2341100
f:
e: info@improfin.nl